Apr 27, 2018 Last Updated 7:44 AM, Apr 27, 2018

Одмаралиште у Сутомору спремно да прими госте

Центар за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран формирао је понуду за боравак у Одмаралишту Србобран у Сутомору, за летњу сезону 2017. Смене су у трајању од 10 пансиона и 9 ноћења, и трају од 01. јуна до 30. септембра 2017. године.

Исплатом уговорене суме, у целокупном износу, гост стиче право на умањење износа за 10% (односи се на цену смештаја, не и на цену исхране). Исплата аранжмана до поласка или до краја године, уз гаранцију чековима. Гост је у обавези да до поласка исплати 50% од цене аранжмана.

ЦЕНЕ БОРАВКА (ЈУЛИ, АВГУСТ) СУ:
ПУН ПАНСИОН  
- Одрасли -------------------------------------------- 31.250,00 (дневни аранжман - 3.125,00)
- Деца од 2-7 година ----------------------------- 25.000,00 ( -----------------------  - 2.500,00)
- Деца од 7-10 година ---------------------------- 26.250,00 ( ----------------------- - 2.625,00)

ПОЛУПАНСИОН  /доручак- вечера: доручак - ручак/
- Одрасли................................................27.500,00  (....................2.750,00)
- Деца од 2-7 година.................................22.500,00  (....................2.250,00)
- Деца од 7-10 година...............................23.750,00  (....................2.375,00)

ПОЛУПАНСИОН /ручак - вечера/
- Одрасли...............................................29.375,00  (...................2.937,50)
- Деца од 2-7 година................................23.750,00  (......................2.375,00)
- Деца од 7-10 година..............................25.000,00  (......................2,500,00)

РУЧАК
- Одрасли................................................23.125,00  (.....................2.312,50)
- Деца од 2-7 година.................................18.750,00  (.....................1.875,00)
- Деца од 7-10 година...............................19.375,00  (.....................1.937,50)

НОЋЕЊЕ
- Одрасли.................................................15.625,00  (....................1.562,50)
- Деца од 2-10 година................................13.125,00  (....................1.312,50)
- Апартман (2+2).......................................70.000,00  (....................7.000,00)

ЦЕНЕ БОРАВКА /ЈУН, СЕПТЕМБАР/ СУ:

ПУН ПАНСИОН
- Одрасли...................................................28.750,00  (.......................2.875,00)
- Деца од 2-7 година....................................22.500,00  (.......................2.250,00)
- Деца од 7-10 година..................................23.750,00  (.......................2.375,00)

ПОЛУПАНСИОН /доручак-ручак, доручак-вечера/
- Одрасли...................................................25.000,00  (........................2.500,00)
- Деца од 2-7 година....................................20.000,00  (........................2.000,00)
- Деца од 7-10 година..................................21.250,00  (........................2.125,00)

ПОЛУПАНСИОН /ручак-вечера/
- Одрасли...................................................26.875,00  (........................2.687,50)
- Деца од 2-7 година....................................21.250,00  (........................2.125,00)
- Деца од 7-10 година..................................22.500,00  (........................2.250,00)

РУЧАК
- Одрасли...................................................20.625,00  (........................2.062,50)
- Деца од 2-7 година....................................18.750,00  (.........................1.875,00)
- Деца од 7-10 година..................................19.375,00  (.........................1.937,50)

НОЋЕЊЕ
- Одрасли......................................................13.125,00  (.......................1.312,50)
- Деца од 2-10 година.....................................10.625,00  (.......................1.062,50)
- Апартман (2+2)............................................60.000,00  (.......................6.000,00)

Могућност плаћања у 11 једнаких рата (фебруар-децембар) - покриће чековима. Административна забрана на зараде запослених у државним установама. У цену није урачунат превоз гостију. Пријаве гостију се врше у Центру за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран. Исхрана у непосредној близини објекта - у ресторану „ИЗВОР“. Додатне информације на телефон/факс 021/ 732-888. 

Центар ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН
Тел: 021/731-279  021/732-888
Трг професора М.Туторова б/б Србобран
www.cst.org.rs

Директор Центра Бојана Јокић       

Службени лист