Jun 21, 2018 Last Updated 1:45 PM, Jun 21, 2018

Србобран суоснивач ЈП "Завод за урбанизам Војводине"

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић потписао је данас Протокол о сарадњи у области просторног и урбанистичког планирања са представницима више од 20 локалних самоуправа са територије АП Војводине. Протокол је потписан у складу са иницијативом Покрајинске владе да се омогући јединицама локалне самоуправе да постану суоснивачи ЈП "Завод за урбанизам Војводине", ради остваривања сарадње од заједничког интереса и обављања послова од стране Завода за јединицу локалне самоуправе у области просторног и урбанистичког планирања и других стручних послова.

Један од потписника Протокола је и Нешко Честић, председник општине Србобран, који је овом приликом изнео став да ће општина Србобран укључивањем у пројекат постати далеко ефикаснија. "Као суоснивачи Завода за урбанизам Војводине добићемо све оно што нам у овом тренутку недостаје у домену израде урбанистичких планова у нашој општини. Ми у Србобрану мислимо да локалне самоуправе треба да буду суоснивачи Завода за урбанизам Војводине. Добићемо квалитетну услугу, јер је Завод за урбанизам Војводине кадровски и технички оспособљен и има вишегодишње искуство на изради планске документације", рекао је Честић.

Након потписивања протокола, Владимир Галић је истакао да Покрајинска влада има низ значајних инфраструктурних пројеката које жели да реализује на територији АП Војводине.

"Уколико желимо то да спроведемо у неком догледном року, онда је неопходно поједноставити саму администрацију и повећати квалитет тих услуга. Завод за урбанизам Војводине је институција чији је оснивач АП Војводина, али Војводина није само зграда Бановине и није само покрајинска администрација. Војводина су и јединице локалне самоуправе на њеној територији. Сасвим је природно да локалне самоуправе буду суоснивачи Завода за урбанизам Војводине, зато што ће имати поједностављену процедуру сачињавања планске документације. С друге стране, добиће квалитетну услугу, јер је Завод за урбанизам Војводине кадровски и технички оспособљен и има вишегодишње искуство на изради планске документације", рекао је Галић.

Стратешки интерес органа АП Војводине је да у области просторног и урбанистичког планирања створи ефикасан систем којим ће се обезбедити стварање планског основа као услова за привлачење инвестиција у области производње - планирањем и уређењем радних зона, у области туризма - планирањем и уређењем бања, марина, природних и културних целина, у области енергетике - изградња ветропоља и соларних електрана, као и за развој инфраструктуре и равномернији регионални развој.