May 25, 2018 Last Updated 3:39 PM, May 25, 2018

Од данас упис првака у основне школе

Основне школе у општини Србобран од данас примају пријаве за упис ђака првака. Упис траје до 31. маја 2017. године, али школе могу да уписују и после тог датума.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до 1. септембра 2017. године навршава најмање шест и по година, а највише седам и по година. То значи да се у први разред основне школе у школској 2017/18. години уписује генерација деце рођена од 1. марта 2010. године до 28. фебруара 2011. године.

У школу могу да се упишу и деца која до 1. септембра навршавају шест година до шест и по година, уз обавезну проверу њихове спремности за полазак у школу, као и деца старија од седам и по година, која – због болести или из других оправданих разлога – нису могла раније да се упишу. Школа је дужна да – на захтев родитеља, а у складу с њеним могућностима – упише свако дете с подручја школе и с подручја друге школе.

На основу података о деци која похађају обавезни припремни предшколски програм, којима располаже Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, очекује се да ће се у 2017/18. школској години, у основне школе на територији АП Војводине, у први разред уписати око 17.600 ученика. То значи да је број деце која се уписују, у поређењу са школском 2016/2017. годином, мањи за 300 ученика.

Службени лист