Jun 25, 2018 Last Updated 4:53 PM, Jun 22, 2018

Одржан семинар о могућностима ЕУ фондова

На иницијативу општине Србобран и Канцеларије за локални економски развој, Србобран је претходна три дана био домаћин семинара "Могућности финансирања путем ЕУ Фондова". Семинар је био намењен представницима институција и организација из јавног и цивилног сектора општине Србобран.

Путем предавања и рада у радним групама на конкретним примерима и идејама за реализацију у нашој општини, полазници су упознати са инструметима за претприступну помоћ и програмима прекограничне сарадње, анализирањем проблема, циљева и стратегија, као и са анализирањем заинтересованих страна у реализацији једног пројекта. Такође су савладали методологију израде пројекта по критеријумима Европске уније, у смислу израда логичке матрице пројекта, основних правила буџетирања пројеката и попуњавања апликационих формулара у програмима прекограничне сарадње.

"Овакав вид континуиране едукације неопходан је како би се знање о писању европских пројеката искористило у пракси и тиме омогућио већи прилив средстава из иностраних извора финансирања. Општина Србобран је управо из тог разлога конкурисала на два пројекта прекограничне сарадње и то за реконструкцију зграде Задружног дома са општином Тазлар, као и за уградњу противпожарне заштите у објекту Мало позориште са општином Јаношхалма, партнерима из Мађарске. Чекамо резултате и надамо се позитивном исходу. Ако пројекти и не прођу, трудићемо се да у наредном позиву исправимо евентуалне грешке и понов покушати да добијемо подршку за њихову реализацију", рекао је Радивој Дебељачки, руководилац Канцеларије за локални економски развој.Предавачи на семинару били су експерти за израду пројеката у ЕУ из Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине. На крају семинара полазнике је поздравио председник општине Нешко Честић и израдио своје задовољство реализацијом обуке, као и уверење да ће она "допринети даљој модернизацији локалне самоуправе и успесима у изналажењу средстава, финасирања идеја и пројеката који ће бити од опште добробити за развој локалне заједнице".