May 25, 2018 Last Updated 3:39 PM, May 25, 2018

Одржана X седница Скупштине општине Србобран

Одборници Скупштине општине Србобран одржали су данас X заседање локалног парламента и најчешће великом већином гласова, без расправе, усвојили низ одлука важних за свакодневно функционисање локалне самоуправе и друштва.

Седница је отворена изменама дневног реда које је предложио, а Скупштина општине усвојила, Нешко Честић, председник општине Србобран. Наиме, Честић је предложио да се Општинско веће прошири именовањем Ифју Золтана, члана који ће од сада бити задужен за кyлтyрy и овај предлог добио је потребну подршку скупштинске већине. Такође, на предлог председника општине са дневног реда је скинута Одлука о измени и допуни одлуке о комуналном реду, и о овој теми ће се расправљати на неком од будућих заседања.

Одборници Скупштине општине усвојили су на данашњем заседању Послеревизиони извештај о мерама исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Србобран за 2015. годину, Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Србобран за 2016. годину, Одлуку о привременом постављању монтажних и других објеката на јавним површинама, затим Одлуку о отуђењу непокретности у Надаљу – рушењем, Одлуку о прибављању непокретности – зграде јединице локалне самоуправе у Надаљу у јавну својину изградњом, као и Одлуку о прихватању преноса јавне својине на непокретности без накнаде од Републике Србије.

Великом већином гласова усвојена је и Одлука о доношењу Плана детаљне регулације пута у виненд зони у К.О. Надаљ I, Одлука о изради Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и приватилиштем за животиње, веома важна Одлука о праву на накнаду трошкова припреме и лечења у поступку вантелесне оплодње, коју је подржао пун састав локалног парламента, затим измене Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину, Упутство о коришћењу службеног мобилног уређаја – таблета у Скупштини Општине Србобран, и, на крају, Решење о измени Решења о именовању председника и чланова органа управљања Установе за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран.

Седницу су након нешто више од сат времена рада затворила одборничка питања.

Службени лист