Jul 21, 2018 Last Updated 7:48 AM, Jul 20, 2018

Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за август 2017

Обавештавају се обвезници пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за треће тромесечје 2017.године доспева 14.08.2017. године (45 дана од дана почетка тромесечја).

До доспелости решења о утврђивању пореза на имовину за 2017. годину обвезник је дужан да у 2017. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2016. године.

На износ утврђене обавезе и аконтација који нису плаћени у прописаном року обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.

За све потребне информације обвезници нам се могу обратити сваког радног дана у времену од 09,00 до 13,00 часова.

ИСПУНИТЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ НА ВРЕМЕ КАКО БИ ИЗБЕГЛИ ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ.

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
ОПШТИНЕ СРБОБРАН