Jul 22, 2018 Last Updated 7:48 AM, Jul 20, 2018

Општина Србобран издвојила средства за подршку предузетницима

Скупштина општине Србобран донела је одлуку да из општинског буџета издвоји 3,5 милиона динара за подршку привредницима и предузетницима. Ово је била најважнија одлука 13. заседања локалног парламента и, како се чуло са говорнице, први је корак у реализацији циљева рада локалне самоуправе, означених као најважнији приликом избора новог руковдства општине Србобран.

Скупштина општине Србобран усвојила је Локални антикорупцијски план, документ који уз Националну стратегију за борбу против корупције, локалним самоуправама прописује да у свом раду обезбеде праведност и поштено деловање. "Општина ће, спровођењем својих активности, на ефикасан начин сузбијати и превенирати корупцију, предузимати репресивне мере, спречити и умањити ризик корупције у подручјима наведеним у Националној стратегији, а која се на њу односе", стоји у документу. Спречавање корупције и стварање предуслова за спречавање сукоба интереса на свим нивоима општине, стручно усавршавање запослених, унапређење комуникације и право на приступ информацијама, правовремена објава информација, подизање јавне свести о штетности корупције, као и подизање нивоа ефикасности откривања и казненог прогона корупцијских дела, и осигурање заштите од отказа и непримереног понашања послодавца, особама које пријављују корупцију, само су неке од одредница Локалног антикорупцијског плана.

Иако усвојена без расправе, Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу бесповратних средстава из буџета општине Србобран у 2017. години, на најснажнији начин омогућава локалној самоуправи да узме учешћа у креирању привредног амбијента у општини Србобран. "Приликом избора на функцију председника општине најавио сам нови концепт развоја, а као једна од три главне смернице наведена је нова стратегија према предузетништву, малим и средњим предузећима. У овом тренутку издвојили смо 3,5 милиона динара за подршку пројектима предузетника, у наредној години за то ће бити издвојено и више новца, и уверен сам да уз подршку из других извора, можемо створити повољнију привредну климу у нашој општини. Исту врсту подршке ускоро ће добити и пољопривредни произвођачи, подједнако важан део нашег привредног развоја", рекао је образлажући одлуку Радивој Парошки, председник општине Србобран.

Наредне три тачке дневног реда односиле су се на ЈКП "Градитељ" и локални парламент донео је одлуку о првим изменама и допунама одлуке о усклађивању пословања "Градитеља" са Законом о јавним предузећима, затим одлуку о измени и допуни одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, као и решење о давању сагласности на прве измене и допуне Статута ЈКП "Градитељ".

Данашње заседање обележиле су и неке персоналне промене. Скупштина општине разрешила је Бојану Јокић функције вршиоца дужности директора Центра за спорт и туризам, и на њено место имановала Слободана Субића, у истом статусу, док је Бранислави Секулић, вршиоцу дужности директора Дома културе Србобран, локални парламент потврдио избор. Скупштинска већина донела је и решење о измени решења о образовању Општинског савета за безбедност, и решење о измени решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Србобран, а затим разрешила стари и именовала нови састав Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост".

Седница Скупштине општине Србобран је окончана одборничким питањима.