Sep 20, 2018 Last Updated 10:38 AM, Sep 19, 2018

Општина Србобран новчано помаже предузетнике

Општина Србобран расписала је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава почетницима у пословању и микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима.

Бесповратна средства намењена су почетницима у пословању, као подршка за започињање посла на територији општине Србобран. Такође, намењене су и привредним субјектима који своју делатност обављају на територији општине Србобран, основана су и функционишу најмање годину дана пре дана расписивања конкурса.

Субвенција се додељује за oбављање новорегистроване делатности и за финансирање и суфинансирање куповине основних и обртних средстава привредних друштава, која су изузетно важана за њихов даљи опстанак.

Укупан износ средстава која се додељују по овом јавном конкурсу је 3,5 милиона динара.

Субвенција за самозапошљавање износи до 200.000 динара, а субвенција за микро, мала и средња привредна друштва до 500.000 динара по поднетој пријави. Све информације о јавном конкурсу и документе можете преузети на Инфо > Конкурси и Јавни позиви