Sep 23, 2018 Last Updated 1:41 PM, Sep 21, 2018

У уторак 15. седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за уторак, 17. октобар, XV седницу локалног парламента. За дневни ред планирано је седам тачака.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 06-94/2017-I
Дана: 11.10.2017. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Телефон: 021/730-402

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2017 – пречишћен текст), члана 64. став 1. и члана 66. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017)

С А З И В А М
15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
за 17. 10. 2017. године (УТОРАК) са почетком у 09.00 часова
у Великој сали Скупштине општине Србобран

За седницу предлажем следећи Д н е в н и  р е д:

1. Записник са 14. седнице Скупштине Општине Србобран
2. Одлуке о додељивању Октобарске награде и признања Општине Србобран
3. Одлука о измени Одлуке о хватању и поступању са псима  и мачкама луталицама и сакупљању и поступању са живтињским лешевима
4. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран
5. Решење о именовању директора Дома здравља „Др. Ђорђе Бастић“ Србобран
6. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Светозар Милетић“ Србобран
7. Одборничка питања

За тачност:

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Милена Аларгић
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Милорад Савков