Oct 19, 2018 Last Updated 2:07 PM, Oct 19, 2018

У уторак XVI седница СО Србобран

Председница Скупштине општине Србобран Милена Аларгић заказала је за уторак, 05. децембар, XVI седницу локалног парламента. Према предложеном дневном реду, одборници ће разматрати 18 тачака, а најважнија је Одлука о четрвтом ребалансу буџета општине Србобран за 2017. годину.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 06-110/2017-I
Дана: 29.11.2017. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Телефон: 021/730-402

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2017 – пречишћен текст), члана 64. став 1. и члана 66. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017)

С А З И В А М
16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
за 05. 12. 2017. године (УТОРАК), са почетком у 09.00 часова
у Великој сали Скупштине општине Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред:

1. Записник са 15. седнице Скупштине Општине Србобран
2. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Општине Србобран
3. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Општине Србобран
4. Одлука о четрвтом ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину
5. Одлука о студентским стипендијама
6. Одлука о матичном подручју на територији Општине Србобран
7. Одлука о измени и допуни Одлуке о ауто-такси превозу путника
8. Одлука о измени Одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени
9. Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању простора на којем није дозвољено окупљање
10. Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта "Рециклажно двориште за рециклажу грађевинског отпада"
11. Извештај о извршењу буџета Општине Србобран за период јануар – септембар 2017. године
12. Извештај о раду за радну 2016/2017. годину Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост"
13. Годишњи план рада за радну 2017/2018. годину Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост"
14. Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације
15. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ "Вук Караџић"
16. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ "Јован Јовановић Змај"
17. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова органа управљања Установе за физичку културу, рекрецију и туризам Србобран
18. Одборничка питања

За тачност:

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Милена Аларгић
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Милорад Савков