Oct 22, 2018 Last Updated 12:06 PM, Oct 21, 2018

Одржана XVI седница СО Србобран

Скупштина општине Србобран заседала је данас по 16. пут у актуелном сазиву и ефикасно и без много расправе усвојила осам одлука, по један  елаборат и план, те два извештаја и четири решења, која су се пред одборницима нашла у дневном реду са 18 тачака.

Седница је започела изменом у саставу одборника јер је уместо Гордане Мркђић Јефтић, у скупштинске клупе села Љиљана Плазачић. До промене је дошло у оквиру одборничке групе Српске напредне странке.

У наставку, великом већином гласова усвојен је четрвти ребаланс буџета општине Србобран за 2017. годину, а затим и Одлука о студентским стипендијама.

Овом одлуком, веома важном за младе људе који се образују, прецизирају се, између осталог, услови за добијање подршке и одређује број и вредност стипендија. "Стипендија се даје у циљу подршке у финансирању школовања и усавршавању студената са територије општине Србобран. Висина месечног износа стипендије по студенту одређује се највише до висине износа стипендије на који се не плаћа порез на доходак грађана по Закону о порезу на доходак грађана. Општинско веће образује Комисију за доделу студентских стипендија на мандантни период од четири године. Право на студентску стипендију, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који први пут уписују било коју годину студија првог степена или студије другог степена, који имају држављанство Републике Србије, пребивалиште на територији општине Србобран, који нису губили ниједну годину током студија, који су постигли просечну оцену најмање 7,00 (за студенте друге и виших година студија), односно просечну оцену најмање 4,00 из претходног школовања (за студенте I године студија) и који већ нису корисници стипендије из других државних институција по било ком основу. Одређује се број стипендија по годинама студија, за сваку од следећих категорија: 1. За студенте 1. године студија: 25 стипендија; 2. За студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом током студија од 7,00 до 7,99: 30 стипендија; 3. За студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом током студија од 8,00 до 10,00: 50 стипендија", стоји, између осталог, у овој одлуци.

Подршку СО Србобран добила је и Одлука о матичном подручју на територији општине Србобран, измењене одлуке о ауто-такси превозу путника, о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени, као и о одређивању простора на којем није дозвољено окупљање.


Локални парламент је усвојио и Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта "Рециклажно двориште за рециклажу грађевинског отпада", извештаје о извршењу буџета за период јануар – септембар и о раду Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост" за радну 2016/2017. годину, као и плана рада за 2017/2018. годину.

На 16. седници Скупштине општине Србобран, којом је председавала председница Миелна Аларгић, усвојена су и измењена решења о образовању Штаба за ванредне ситуације, о именовању чланова школских одбора ОШ "Вук Караџић" и ОШ "Јован Јовановић Змај", као и именовању председника и чланова органа управљања Установе за физичку културу, рекрецију и туризам Србобран

Седница је завршена одборничким питањима.