Dec 16, 2018 Last Updated 5:13 PM, Dec 14, 2018

Општина Србобран добила буџет за 2018. годину

Скупштина општине Србобран усвојила је данас буџет за 2018. годину. Планирање општинске касе за наредну годину била је најважнија тачка 17. седнице локалног парламента, а подршку предлогу председника општине Радивоја Парошког, Општинског већа и стручних служби, пружило је 17 одборника владајуће већине окупљене око Српске напредне странке и Социјалистичке партије Србије.

Одлуку о буџету образложили су Ержебет Сеги, начелница Одељења за финансије, и Радивој Парошки, председник општине Србобран.

"Oдлука о буџету општине, поред Статута, представља најзначајнији акт у једној години којим се планирају средства за реализацију одређених активности локалне самоуправе. Колико ће буџет бити реалан и остварив зависи од низ чинилаца и околности који утичу на његову реализацију. Планирање прихода, примања, расхода и издатака буџета представља веома озбиљан и одговоран задатак, јер од доброг планирања зависи и какво ће бити извршћење у буџетској години. Обзиром да највећи део новца стиже путем наплате пореза и доприноса пореских обвезника, донација и дотација других нивоа власти, наша је дужност да се према буџету и трошењу новца односимо крајње рационално, домаћински и у интересу грађана.

Планирани општи приходи буџета за 2018. годину износе 739.369.000,00 динара, а са неутрошеним средствима од 230.00.000,00, чини укупне приходе који износе 999.369,000,00 динара. Повећани су приходи код пореза на зараде због повећаног запошљавања у 2018. години; СД Текстил из Старе Пазове, Делфај ДОО из Новог Сада где је запослено за сада око 350 радника, са тенденцијом раста, Тиса Бечеј и повећања броја радника код наших привредника. Све је то утицало да се приходи од пореза на зареде повећају, као и повећана наплата пореза на имовину. То је допринело да се порески приходи са 363 милиона повећају на 389 милиона, за 7,16% или у номиналном износу за 26 милиона.

Расходи и издаци буџета су конципирани према приходима, са другачијим односом у расподели средстава према планираним циљевима. Тако смо у односу на 2017. направили одређене корекције које се односе, пре свега, на одређивање другачијег тежишта активности у функционисању локалне самоуправе. Примера ради, средства за локални економски развој смо повећали за 21,68%, развој туризма за 44,9%, заштита животне средине за 58,31%, социјална и дечија заштита за 35,11%, предшколско васпитање за 6,3%, развој културе за 19,1%, развој спорта и омладине за 9,53%.

Капитални издаци, односно инвестициони део, укупно износе 453.306.000,00 динара, или 45,36% укупног буџета, што је веома добар проценат укупног буџета који је усмерен у развој. Највеће и најзначајније инвестиције су: изградња фабрике воде у Србобрану и у Турији - 60.000.000,00 динара; реконструкција и доградња Дома културе у Србобрану - 60.000.000,00 динара; акумулација К.О. Србобран - спој канала и Криваје - 56.934.000,00 динара; извођење радова на санацији атарског пута Сегединац - 54.200.000,00 динара; изградња трафо станице и електричне мреже у ванграђевинском подручју - 29.500.000,00 динара; изградња пијаце у Србобрану - прва фаза, реконструкција зелених површина у улици Светог Саве и реконструкција Трга слободе у Србобрану, изградња зграде Месне заједнице Надаљ и реконструкција одмаралишта у Сутомору.

Социјална, дечија и здравствена заштита у 2018. години укупно износе 79.924.000,00 динара, или 8% укупног буџета. Од тога социјална и дечија заштита износи 58.424.000,00 динара, или 5,85% укупног буџета, док здравствена заштита износи 21.500.000,00 динара, или 2,15% буџета. Видови социјалне заштите планирани су на следећи начин: функционисање и пружање услуга од стране Центра за социјални рад - 15.000.000,00 динара; народна кухиња и давања у натури - Црвени крст - 3.700.000,00 динара; накнада за инвалидност 370.000,00 динара; путни трошкови ученика средњих школа - 3.000.000,00 динара (25% од цене карте); субвеционисани превоз у општини - 18.000.000,00 динара - бесплатни превоз, пакетићи за новорођенчад 3.000.000,00 динара (20.000,00 динара по детету, самохраним мајкама 40.000,00 динара); спортске и студентске стипендије 4.330.000,00 динара; накнаде ратним војним инвалидима, учесницима рата и пензионерима - 3.000.000,00 динара; саветодавно - терапеутске и социјално - едукативне услуге - 6.588.000,00 динара; средства за конкурс за област социјалне заштите -  1.400.000,00 динара; и пружање подршке побољшању здравствених услуга најтежим лежећим пацијентима - 1.600.000,00 динара.

У пољопривреди, у оквиру програма Постицајна средства за регистрована пољопривредна газдинства (мала и средња), планирана су издвајања у укупном износу од 4.000.000,00 динара; у оквиру програма Подстицаји за развој предузетништва за микро, мала и средња предузећа, планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара; Локални акциони план за запошљавање у износу од 3.000.000,00 динара. Са програмом уређења индустријске А зоне и изградњом канализације у индустријској зони, остварује се директан подстицај развоју предузетништва, малих, микро и средњих предузећа у општини Србобран. 

У оквиру трошкова пословања Одмаралишта у Сутомору и бесплатног боравка планирају се средства у износу од 6.900.000,00 динара; у оквру програма Јавно информисање планира се 5.000.000,00 динара за суфинансирање пројеката локалних медија.

Субвеницје укупно износе 75.434.000,00 динара или 7,55% укупног буџета, и то: субвенција ЈВП 'Воде Војводине' износи 56.934.000,00 динара, за акумулацију К.О. Србобран спој канала и Криваје; средства за развој мирко, малих и средних предузећа износе 4.500.000,00 динара; субвенција за развој пољопривреде у износу од 4.000.000,00 динара; планирана средства субвенција у оквиру програма програмске активности за управљање и снабдевање водом за пиће изосе 10.000.000,00 динара.

Укупна средства за спорт износе 32.564.000,00 динара, или 3,26% укупног буџета. За рад и функционисање Центра за физичку културу 21.064.000,00 динара, за финансирање спортских удружења преко Спортског савеза 10.000.000,00 динара, и износ од 1.500.000,00 динара је предвиђен за конкурс за остале спортске клубове.

Укупно планирана средства за културу износе 37.401.000,00 динара, или 3,74% укупног буџета. Рад и функционисање Дома културе износи 17.948.000,00 динара, Народне библиотеке 10.153.000,00 динара, конкурс за удружења из области културе 4.300.000,00 динара, и конкурс за област информисања 5.000.000,00 динара.

Дом културе је у оквиру свог програма пословања предвидео следеће пројекте: Кобасицијада, Празник римокатоличке црвке, Интер-етно фестивал, Културно лето, Петровдански дани, Дани културне традиције, Културна у јесен и Ленкин прстен.

Имајући све ово у виду, може се закључити да се приликом планирања буџета водило рачуна о свим аспектима друштвених и привредних активноси у локалној самоуправи. Са уделом од 45%, буџет има снажан развојини али и значајни социјални карактер. Реализација буџета за 2018. годину треба да омогући побољшање животних услова за наше грађане али и бржи привредни развој општине. Дакле, чека нас тежак и мукотрпан посао у наредној години. Успех у његовој реализацији зависиће од наше спремности и одлучности да се ухватимо у коштац са многим изазовима и проблемима који ће неминовно бити присутни", поручио је са говорнице одборницима Парошки. 

У наставку заседања СО Србобран је усвојила пети ребаланс буџета за 2017. годину, а затим и Одлуку о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину, Одлуку о локалним комуналним таксама, као и Одлуку о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама.

Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Одмаралиште Србобран" прецизирала је начин на који ће од сада функционисати овај вредни туристички објекат на јадранској обали у Црној Гори, а за вршиоца дужности директора изабран је Мирослав Рељић.

Зелено светло Скупштине општине добиле су и Одлука о давању овлашћења председнику Општине Србобран, Кадровски план Општинске управе Србобран и Правобранилаштва Општине Србобран за 2018. годину, Одлука о измени Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању и Локални акциони план за унапређење положаја миграната у Општини Србобран 2017 – 2021. година.

Локални парламент подржао је и Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације Општине Србобран за 2018. годину, те планове и програме рада за 2018. годину Народне библиотеке Србобран, Установе за културу Дом културе Србобран, Центра за физичку културу, рекреацију и туризам, Месне заједнице Србобран, Месне заједнице Турија и Месне заједнице Надаљ.

Последња седница Скупштине општине Србобран у 2017. години завршена је одборничким питањима.

Службени лист