Nov 14, 2018 Last Updated 1:38 PM, Nov 14, 2018

Србобран помаже пројекте из области културе

Општина Србобран расписала је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе и уметности, за први квартал 2018. године. Укупан износ средстава који ће бити додељен по овом конкурсу износи 1,5 милиона динара.

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета ппштине Србобран морају бити утврђени у оквиру циљева датих у Стратегији локалног одрживог развоја општине Србобран за период од 2014. до 2020. године.

Такође, морају да испуњавају следећа општа мерила: допринос за развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва од локалног значаја, допринос истраживању, заштити, афирмацији и презентацији културног наслеђа, допринос развоју међународне културне сарадње, допринос очувању, стварању, развоју и представљању културе националних мањина, допринос стварању и развоју културних садржаја намењених деци и младима, допринос развоју културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и њихова доступност ширем кругу конзумената, као и ширење и унапређивање едукације у области културе.

На конкурс се могу пријавити појединци и удружења грађана чије је седиште, односно пребивалиште на територији општине Србобран.

Конкурс и пратеће обрасце можете преузети у „Инфо – Конкурси и јавни позиви