Jan 22, 2019 Last Updated 10:48 AM, Jan 21, 2019

Нове одлуке ЈКП "Градитељ"

Јавно комунално предузеће "Градитељ" припремило је четири одлуке које се тичу пружања више врста комуналних услуга у општини Србобран.

Прецизиране су Одлука о трошковима прикључења на систем за дистрибуцију гаса, затим Исправка ценовника за комуналне услуге, Допуна ценовника комуналних услуга, као и Ценовник грађевинских радова на рушењу објеката. У појединим одлукама утврђене су цене нових услуга које предузеће почиње да пружа, а неке од њих у себи доносе одређене исправке, без измена ценовника. О овим одлукама ускоро ће се изјаснити Скупштина општине Србобран.

Све четири нове одлуке можете преузети у "Е-управа-документи-одлуке-решења".

Службени лист