Jan 22, 2019 Last Updated 10:48 AM, Jan 21, 2019

Обезбеђен јавни увид у два важна плана

Комисија за планове Скупштине општине Србобран огласила је поновљени јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран.

Нацт документа доступан је јавности од 15. до 29. јануара, у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, док је графички део Нацрта плана изложен и на огласној табли.

Заинтересована правна и физичка лица своје предлоге, примедбе и сугестије на План детаљне регулације система за одводњавање Србобран, који је, иначе, израђен од стране Завода за урбанизам Војводине, могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, најкасније до 29. јануара у 14.00 часова.

Иста комисија донела је и закључак о покретању јавног увида у нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран. Јавни увид ће трајати од 15. јануара до 13. фебруара 2018. године, и документ ће бити изложен у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран. Графички део нацрта Плана биће изложен на огласној табли. И у овом случају предлози, примедбе и сугестије могу се послати у писаној форми истом Одељењу, до 13. фебруара.

Сви документи могу се видети у „еУправа - Планови, програми и пројекти“.


Службени лист