Jan 22, 2019 Last Updated 10:48 AM, Jan 21, 2019

Конкурс за пројекте у области туризма

Центар за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран расписао је данас јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката у области туризма у 2018. години.

Средства ће се додељивати за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса, у области туризма. Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која: располажу капацитетима за реализацију пројеката уз референце које поседују; своје пројекте усмеравају ка већем броју корисника; могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове; имају висок степен успешности у реализацији програма рада и пројеката.

Укупан износ средстава који ће бити додељен по овом конкурсу износи милион динара. Рок за подношење пријава је 29. јануар.

Позив и потребна документација могу се преузети у "ИНФО - Конкурси и Јавни позиви"


 

Службени лист