Jan 22, 2019 Last Updated 10:48 AM, Jan 21, 2019

Одржана XVIII седница Скупштине општине

Скупштина општине Србобран заседала је данас по први пут у 2018. години, 18. пут у актуелном сазиву. Дневни ред имао је осам тачака, а како није било предложених допуна, седница је отворена усвајањем Записника са 17. заседања локалног парламента.

Скупштина општине Србобран затим је усвојила Одлуку о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Србобран за 2017. годину, као и Одлуку о именовању чланова Надзорног одбора Друштва са ограниченом одговорношћу "Одмаралиште Србобран" и утврђивању висине накнаде за њихов рад. Подршку већине, без расправе одборника, добио је и Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градитељ" за 2018. годину.


Три следеће тачке дневног реда биле су посвећене Дому здравља "Др Ђорђе Бастић". Прво је Извештај о стању у примарној здравственој заштити у општини Србобран и Дому здравља поднео др Илија Газепов, члан Општинског већа задужен за здравство. Он је, између осталог, оценио да ова установа није испунила план деловања у последњем кварталу претходне године, део средстава за реализацију усвојених пројеката унапређења квалитета рада остао је неутрошен, а поједини програми који су осмишљени у циљу заштите и контроле здравља грађана, нису спроведени према договореном плану. Такође, према његовим речима, прекинута је и дугогодиша добра сарадња локалне самоуправе и Дома здравља, што је један од главних предуслова за добар рад установе.  

Због свега наведеног Скупштина општине је већином гласова разрешила дужности директорку др Светлану Рајак, иако је она одбацила ове оцене и истакла да је смена узрокована због њене намере да у пословање установе уведе ред и законитост, уз напомену да нема основа да се након три месеца расправља о њеном разрешењу, као ни доказа да је у њеном руковођењу повређен и један закон или оштећена установа.

Уследило је именовање новог вршиоца дужности директора Дома здравља "Др Ђорђе Бастић", и неподељену подршку свих присутних одборника добио је др Раде Остојић, стоматолог у овој здравственој установи.

Захваљујући одборницима на подршци у избору, др Остојић је истакао да је "данашње здравство засновано на превентивној медицини чији је циљ да препоручи и омогући примену ефикасних и проверених мера у спречавању болести.

"Превентивна медицина у свом раду има мултидисциплинарни приступ и за пацијента узима целу заједницу. Задаци превентивне медицине су да изврши преглед заједнице, постави дијагнозу анализирајући добијене резултате нађених болести и њихових узрока, примени терапију доношењем мера за сузбијање болести и изврши евалуацију програма.

Потребно је утицати на све запослене у секторима здравства, просвете и социјалне бриге да се законом предвиђени програми примењују свакодневно, уз непосредну сарадњу. Такође, потребно је утицати на појединца и заједницу да прихвати концепт здравствене заштите, путем промоције здравља која оспособљава заједницу да повећа контролу над својим здрављем и унапреди га. Здравствено васпитање је средство за рад сваког здравственог радника како би информисао и мотивисао појединца или друштво у целини за очување здравља и указао на факторе ризика који доводе до обољења и, на крају, указао на важност одговорности појединца према сопственом здрављу. Активности наше здравствене установе су дефинисане оперативним планом за сваку годину и стратешким планом за период од 3 до 5 година. У овој години нас очекује израда новог стратешког плана Дома здравља, као и реакредитација здравствене установе. Финансирамо се из буџета на општинском, регионалном и републичком нивоу и из интерних прихода здравствене установе. Вишегодишњи сам радник Дома здравља и мишљења сам да су новчана издвајања за примарну здравствену заштиту наше општине од стране локалне самоуправе значајна. Са тим средствима, уколико се правилно распореде, ми можемо увек да имамо здравствену установу која је инфраструктурно уређена, опремљена савременим медицинским технологијама и возним парком, такође и радно ангажовање запослених који ће својим професионалним опредељењем пружати све услуге прописане за примарну здравствену заштиту на првом месту, а у зависности од кадровске структуре и техничких могућности и услуге које се пружају на секундарном нивоу здравствене заштите.

Није Дом здравља једина установа у нашој општини која реализује послове од општедруштвеног интереса. Сматрам да је за остварење свих циљева за што здравији живот и услове живота у заједници, неопходна непосредна сарадња Дома здравља, локалне самоуправе, Центра за социјални рад, школа и предшколских установа, Црвеног крста и других организација наше општине које воде бригу о друштву у коме живе и раде", рекао је, између осталог, др Раде Остојић, нови в.д. директора ДЗ "Др Ђорђе Бастић".

Седница је завршена одборничким питањима.

Службени лист