Dec 12, 2018 Last Updated 7:54 AM, Dec 12, 2018

У петак 44. седница Општинског већа

У петак, 23. фебруара, биће одржана 44. седница Општинског већа. Чланови овог тела, предвођени Радивојем Парошким, председником Општинског већа и општине Србобран, разматраће 11 тачака дневног реда.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-17/2018-III
Дана: 20. 02. 2018. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
(: 021/730-020; Факс: 021/730-402
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017)

С  А  З  И  В  А  М
44. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 23. 02. 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА
У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Записник са 43. редовне седнице Општинског већа
2. Захтев ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на допуну ценовника комуналних услуга
3. Предлог Комисије за доделу студентских стипендија за утврђивање месечног износа студентских стипендија за школску 2017/2018. годину
4. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
5. Решење о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2018. годину
6. Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота Општине Србобран за 2018. годину
7. Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта „Изградња производног и пословног простора за производњу и префабрикацију металних конструкција и машинске опреме на парцели 5858/5 КО Србобран“
8. Захтев ДОО „Михамлек“ из Куцуре ради признавања трошкова улагања у инвестиционо одржавање пословног простора
9. Одлуке о избору најповољнијег понуђача (давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе)
10. Информација о проблемима у раду Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине везаним за рад РГЗ Службе за катастар непокретности Србобран
11. Текућа питања

За тачност

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Радивој Парошки
СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Милорад Савков      
       

Службени лист