Jan 16, 2019 Last Updated 8:17 AM, Jan 16, 2019

У четвртак 19. седница Скупштине општине Србобран

Председница Скупштине општине Србобран Милена Аларгић заказала је за четвртак, 15. март, 19. седницу локалног парламента. Одборници ће, уколико на самој седници не буде измена, разматрати 22 тачке дневног реда, а доминирају извештаји и раду локалних установа и тела за 2017. годину.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 06-25/2018-I
Дана: 09.03.2018. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Телефон: 021/730-402

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2017 – пречишћен текст), члана 64. став 1. и члана 66. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017)

С А З И В А М
19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
за 15. 03. 2018. године (ЧЕТВРТАК) са почетком у 09.00 часова
у Великој сали Скупштине Општине Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред:

1. Записник са 18. седнице Скупштине Општине Србобран
2. Одлука о отуђењу непокретности у Србобрану, Петефи Шандора 10
3. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији Општине Србобран
4. Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
5. Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта „Изградња производног и пословног простора за производњу и префабрикацију металних конструкција и машинске опреме на парцели 5858/5 КО Србобран“
6. Програм уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2018. годину
7. Извештај о реализацији Програма за унапређење услова локалне заједнице,  а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота Општине Србобран за 2017. годину
8. Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота Општине Србобран за 2018. годину
9. Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Србобран за 2017. годину
10. Извештај о раду Правобранилаштва Општине Србобран за 2017. годину
11. Извештај о раду Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран за 2017. годину
12. Извештај о раду Центра за социјални рад Општине Србобран за 2017. годину
13. План и програм рада са финансијским планом Центра за социјални рад Општине Србобран за 2018. годину
14. Извештај о раду Дома културе Србобран за 2017. годину
15. Извештај о раду Савета Месне заједнице Србобран за 2017. годину
16. Извештај о раду Савета Месне заједнице Надаљ за 2017. годину
17. Решење о давању сагласности на употребу имена Општине Србобран
18. Решење о именовању директора Центра за социјални рад Општине Србобран
19. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран
20. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије и економске школе „Светозар Милетић“ Србобран
21. Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
22. Одборничка питања

За тачност:

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Милена Аларгић
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Милорад Савков        

Службени лист