Jan 16, 2019 Last Updated 8:17 AM, Jan 16, 2019

Предлог поделе средстава медијским кућама

Комисија за оцену пројеката поднетих на Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран за 2018. годину, сачинила је предлог одлуке о расподели ових средстава.

Према овом предлогу, укупно девет пројеката истог броје медијских кућа поделиће пет милиона динара.

Комплетан предлог одлуке можете видети у рубрици “е-Управа - Одлуке и решења”.

Службени лист