Aug 18, 2018 Last Updated 1:24 PM, Aug 17, 2018

Предлог поделе средстава медијским кућама

Комисија за оцену пројеката поднетих на Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран за 2018. годину, сачинила је предлог одлуке о расподели ових средстава.

Према овом предлогу, укупно девет пројеката истог броје медијских кућа поделиће пет милиона динара.

Комплетан предлог одлуке можете видети у рубрици “е-Управа - Одлуке и решења”.