Jan 16, 2019 Last Updated 8:17 AM, Jan 16, 2019

Јавни позиви за помоћ пољопривредницима

На основу Програма мера подршке за за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, општина Србобран упућује јавнe позивe за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за економске активности у циљу подизања конкурентности - Јавни позив за инвестиције у прераду на пољопривредном газдинству и Јавни позив за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

У првом позиву подстицајна средства су намењена за набавку опреме и то: опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа као и њихових производа, опреме и уређаја за замрзавање воћа, поврћа и грожђа као и њихових производа, опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа, опрему за пријем воћа, поврћа и грожђа као и прераду, пуњење и паковање њихових производа.

Укупан износ средстава која се додељују по овом јавном позиву је милион динара, а право на доделу средстава може остварити физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

У другом јавном позиву подстицајна средства су намењена за набавку опреме и то: 1. У сектору производње воћа, поврћа, хмеља и цвећа - за подизање и опремање пластеника за производњу воћа, поврћа, цвећа и расадничку производњу, - подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима, - набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору, набавку опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање, машине за примарну обраду земљишта, машина за допунску обраду земљишта, машина за ђубрење земљишта, машина за сетву, садњу, заштиту биља, убирање односно скидање усева, за транспорт, за наводњавање усева; 2. У сектору пчеларства - за набавку нових пчелињих друштава, набавка опреме за пчеларство.

Укупан износ средстава која се додељују по овом јавном позиву је милион динара, а право на доделу средстава може остварити физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

Све информације и формуларе за пријаву можете видети овде.

 

 

Службени лист