Oct 17, 2018 Last Updated 4:01 PM, Oct 17, 2018

Нови рок за захтеве за повлашћену цену комуналија

Општина Србобран продужила је рок за подношење захтева за остваривање права на субвенционисану цену комуналних услуга за 2019. годину, до 31. октобра 2018. године.

Субвенционисана цена се може остварити за услуге снабдевања водом за пиће и изношење кућног смећа, које пружа ЈКП "Градитељ". Наведене услуге се субвенционишу у висини од 50%.

Услове за остваривање права на субвенционисање можете видети овде, док се обрасци потребни за подношење захтева могу преузети овде.