May 25, 2018 Last Updated 3:39 PM, May 25, 2018

Обавештење о термину извођења третмана сузбијања ларви комараца

На основу Уговора бр. 140-404-19/2017-02 са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, предузеће ЕКО-САН д.о.о. из Београда извршиће третман сузбијања ларви комараца на територији општине Србобран.

Третман ће се вршити из ваздуха.
Третман обухвата локалитете у Србобрану, Турији и Надаљу, око канала, река и бара.
Третман ће се вршити у периоду између 11. и 13. маја 2017. године, са почетком у 7.00. часова.
Третман ће се вршити биолошким препаратом "Vectobac WG", који није штетан за пчеле.

Општинска управа Србобран

 

Службени лист