Dec 12, 2018 Last Updated 7:54 AM, Dec 12, 2018

Обавештење о термину извођења третмана сузбијања ларви комараца

На основу Уговора бр. 140-404-19/2017-02 са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, предузеће ЕКО-САН д.о.о. из Београда извршиће третман сузбијања ларви комараца на територији општине Србобран.

Третман ће се вршити авионски.
Третман обухвата локалитете у Србобрану, Турији и Надаљу, око канала, река и бара.
Третман ће се вршити од 27. до 31. маја 2017. године, са почетком у 7.00 часова.
Третман ће се вршити биолошким препаратом "Vectobac WG".

 

Општинска управа Србобран

Службени лист