Dec 16, 2018 Last Updated 5:13 PM, Dec 14, 2018

Обавештење пчеларима

Обавештавамо Вас да ћемо у периоду од 31.07.2018. до 11.08.2018. године извршити хемијски третман сузбијања одраслих форми комараца са земље УЛВ методом, на територији општине Србобран и то у следећим насељеним местима :Србобран,Турија и Надаљ.

Препарат којим ће се извршити третман је Deltasect 1,2 ULV (активна материја је deltametrin).

Третнман ће се извести у периоду од 31.07.2018. до 11.08.2018.године у времену од 19,00-22,30 часова уколико се стекну оптимални метеоролошки услови.

Општинска управа
Србобран

Службени лист