Општина Србобран расписала је Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години.

Програм јавних радова од интереса за општину Србобран намењен је радном ангажовању првенствено незапослених лица који су активни тражиоци запослења са подручја општине Србобран, који су се изјаснили да желе да буду укључени у меру јавних радова, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. У програм се могу укључити незапослена лица из свих категорија теже запошљивих лица и то: млади до 30 година старости, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже од 12 месеци, млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања; старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са инвалидитетом; радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује општина Србобран на основу јавног конкурса. Минимална дужина трајања јавног рада је три месеца, а максимална дужина трајања јавног рада је пет месеци. Јавни радови се могу спроводити у областима: социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и природе.

Све о јавном конкурсу можете видети овде.