Одборници Скупштине општине Србобран заседали су у четвртак по 33. пут у актуелном сазиву. Локални парламент донео је низ одлука и решења из области рада локалне администрације, јавних предузећа и установа, а као најважније одлуке издвојиле су се она о завршном рачуну буџета општине Србобран за 2018. годину, као и Одлука о првом ребалансу буџета за 2019. годину.

Скупштинска већина усвојила је и Одлука о покретању иницијативе за исправку катастарске општине, Oдлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП "Градитељ", затим Одлуку о ауто такси превозу путника, Одлуку о измени и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника и Одлуку о измени одлуке о прибављању непокретности - пречистача отпадних вода насеља Србобран у јавну својину изградњом.

Такође, усвојене су и Одлука о изменама Одлуке о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину, Одлука о утврђивању мањег, односно већег броја деце у васпитним групама у ПУ "Радост" за радну 2019/2020. годину, Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Статута ПУ "Радост", затим Решење о одређивању лекара за утврђивање времена и узрока смрти и издавање потврда о смрти умрлих ван здравствене установе на територији општине Србобран, Решење о давању сагласности на Извештај о пословању и завршни рачун ДЗ "Др Ђорђе Бастић" за период 01. 01. 2018 - 31. 12. 2108. године, Решење о давању сагласности на Извештај о извршењу Плана рада и извршењу финансијског плана ДЗ "Др Ђорђе Бастић" за период 01. 01. 2018 - 31. 12. 2108. године и Решење о давању сагласности на План рада и финансијски план ДЗ "Др Ђорђе Бастић“ за 2019. годину.

Уз расправу о тачкама дневног реда које су биле везане за Дом здравља, важно је истаћи да је др Властимир Кладар, директор ове установе, информисао одборнике да је Дом здравља добио акредитацију за наредних седам година, односно званичну потврду квалитета рада, апострофирајући да је на основу збирних података о раду и квалитету услуга србобранска установа у првом кварталу 2019. године заузела одлично друго место у Србији.

У наставку седнице одборници су прихватили и Решење о давању сагласности на План и програм сакупљања и уклањања атмосферских вода са јавних површина за 2019.годину, Решење о давању сагласности на Програм редовног и периодичног одржавања јавних путева, некатегорисаних путева и саобраћајних површина и одржавање саобраћајне сигнализације на територији општине Србобран за 2019. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски извештај ЈКП "Градитељ" за 2018. годину, Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП "Градитељ" за 2018. годину, затим Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈКП "Градитељ" за 2018. годину, Решење о именовању комисије за спровођење конкурса за избор директора, Решење о измени Решења именовању чланова Школског одбора ОШ "Вук Караџић" и Разрешење члана Општинског већа по препоруци Агенције за борбу против корупције и избор члана Општинског већа.

Седница је окончана одборничким питањима.