У циљу благовременог предузимања превентивних и оперативних мера и задатака заштите од избијања и ширења пожара на отвореном простору у време жетвених и вршидбених радова, потребно је да се у наредном периоду предузму појачане мере заштите од пожара, саопштио је Општински штаб за ванредне ситуације.

Ово тело је на седници одржаној 21. јуна, између осталог, усвојило План активности на предузимању превентивних и оперативних мера и задатака заштите и спасавања у наступајућем периоду, повећане опасности од избијања и ширења пожара на отвореном простору у време жетвених радова.

"У реализацији наложених обавеза вршиће се координација рада штаба и свих субјеката од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Србобран. Време сазревања пшенице и јечма, као и жетвени радови носе потенцијалне опасности од настанка пожара. С тим у вези потребно је благовремено предузети превентивне мере заштите од пожара, а сходно Правилнику о мерама заштите од пожара у пољопривреди, које се састоје у следећем:

- све пољопривредне машине које учествују у жетви и транспорту стрних усева морају бити технички исправне и снабдевене хватачима варница,
- свакодневно по завршетку рада пољопривредне машине које учествују у жетви треба опрати, очистити од плеве и масноће, контролисати разводни систем за гориво и електричну инсталацију,
- извршити обуку свих лица која рукују пољопривредним машинама у жетви и транспорту за примену противпожарних мера.

Пољопривредне машине које учествују у жетви и транспорту стрних усева потребно је да имају следећу опрему: КОМБАЈН – ручни апарат за гашење пожара прахом С-9, ашов, лопату и ланац на задњој осовини за спровођење статичког електрицитета; ТРАКТОР – ручни апарат за гашење пожара прахом С-2 или С-3, ашов и лопату; бригада са три и више комбајна - поред наведене опреме мора имати аутоцистерну или цистерну са тракторском вучом капацитета 3.000 до 5.000 литара воде са пумпом и опремом за гашење пожара

Ако су стрни усеви засејани на комплексу земљишта већем од 50, а мањем од 100 хектара, жетва се отпочиње прокошавањем усева по средини, најмање у ширини од 15 метара. На комплексу земљишта већем од 100 хектара, прокошавање се врши тако да се одваја приближно сваких 50 хектара најмање у ширини од 15 метара. По завршетку прокошавања, прокошени појас се мора одмах преорати. Камарисање сламе вршити по пропису на безбедној удаљености од објеката.

Поред овога потребно је нагласити да су Законом о заштити од пожара привредна друштва, земљорадничке задруге, установе или друга правна лица, предузетници и пољопривредници који врше жетвене радове дужни да предузму посебне мере заштите стрних усева од пожара. Такође, забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака", наводи се у саопштењу Општинског штаба за ванредне ситуације.