Данас је одржана XXXVIII седница Скупштине општине Србобран. Одборници локалног парламента усвојили су низ одлука међу којима је најважнија Одлука о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2019. годину.

Уз Записник са XXXVII седнице Скупштине општине, скупштинска већина усвојила је Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – септембар 2019. године, Одлука о изменама одлуке о грађевинском земљишту, Одлука о измени кадровског плана Општинске управе Србобран и правобранилаштва општине Србобран за 2019. годину, затим Одлуку о другим изменама Одлуке о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину, Одлуку о измени Одлуке о Правобранилаштву општине Србобран и Одлуку о праву на помоћ породици за новорођено дете.

Такође, усвојене су и измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП "Градитељ" за 2019. годину, Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације општине Србобран за 2020. годину, Одлука о приступању доношењу Измена и допуна Статута општине Србобран, те решењe о разрешењу директора Народне библиотеке Србобран и о именовању вршиоца дужности директора ове установе. Истовремено, донето је и Решење о разрешењу правобраниоца општине Србобран. Седница је завршена одборничким питањима.