На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 става 1. тачке 15. Одлуке о организацији и функционисању цивилна заштите на територији општине Србобран „Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Србобран на ванредној седници одржаној дана 23. марта 2020. године, на основу одлуке Владе доноси следеће:

З А К Љ У Ч К Е

- Ограничава се рад свим трговинским и осталим радњама на територији општине Србобран у времену од 07.00 до 15.00 часова

- Радно време Општинске управе Србобран ограничава се на период од 07.00 до 13.00 часова.

- Дезинфекција улаза у објекте ће се вршити од 23. марта па надаље на следећим местима: Општинска управа Србобран, ЈКП "Градитељ", Дом здравља "Др Ђорђе Бастић", Центар за спорт Србобран, Месне заједнице Србобран, Турија и Надаљ, Центар за социјални рад Србобран, Полицијска станица Србобран, Аутобуска станица Србобран, Апотеке у Србобрану, Турији и Надаљу, Пошта и банке, пекаре, продавнице (Идеа и Универекспорт), капеле и продавница погребне опреме.

- Управници стамбених зграда од уторка, 24. марта, у ЈКП "Градитељ" могу преузети дезинфикациона средства за стамбене зграде за које су надлежни, а да дезинфекцију врше самостално.

Командант општинског штаба

Радивој Парошки