Одборници Скупштине општине Србобран састали су се данас последњи пут у сазиву који је конституисан након локалних избора у пролеће 2016. године. За четири године мандата организовано је 40 седница и донето више стотина одлука, решења и закључака, неопходних за свакодневно функционисање друштва.

Седница локалног парламента отворена је усвајањем Записника са 39. седнице СО Србобран, а затим је подршку већине добила и Одлука о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2020. годину. У наставку су усвојени и Одлука о изменама Одлуке о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2020. годину, Регионални план управљања отпадом за град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028, Одлука о другој измени Одлуке о Правобранилаштву општине Србобран, затим Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Одлука о доношењу стратегије развоја географског информационог система општине Србобран и Одлука о измени Одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени.

Одборници су подржали и две одлуке о расписивању јавних огласа o отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану, Одлуку о потврђивању Одлуке о доношењу годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2020. годину и Одлуку о потврђивању Решења о давању сагласности на коначан нацрт јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран.

Седница је завршена одборничким питањима.