На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 Одлуке о организацији и функционисању цивилнe заштите на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011) Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима на затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“ 100/2020-7, 111/2020-4, 133/2020-39) и на основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести  COVID 19 (“Сл. Гласник РС” 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158-2020-3, 1/2021-3 и 17/2021-3) Штаб за ванредне ситуације општине Србобран у циљу спречавања ширења зарaзне болести COVID 19, на телефонској  седници одржаној дана 26. 02. 2021. године доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

Дана 27. и 28. фебруара 2021. године, ограничава се радно време објеката у којима се обављају следеће делатности, и то:

1) у области трговине на мало, непрехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места,);

2) у области угоститељства, пружања услуга које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, ноћни клубови и сл.); 

3) у области трговине на мало, пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља та делатност (тржни центри, пијаце и сл.);

4) у области културе, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом затвореном простору -биоскопи, музеји, галерије (изузев позоришта);

5) у области приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

6) у области спорта, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге, изузев оних објеката у којима се одржавају већ заказана такмичења, (теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.), 

Ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 14.00 часова.

Радно време у објектима у којима се обављају делатности у области трговине на мало прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 20.00 часова.

Од ограничења радног времена изузимају се:

1) апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду)

2) бензинске пумпе, у обављању делатности продаје горива;

3) трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране; 

4) ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије, односно друге здравствене установе у приватној и јавној својини.

Надзор над применама мера ово Наредбе вршиће надлежни инспекцијски органи.

Све додатне информације можете добити на број телефона Татјана Ивановић 062/815-48-47

Командант општинског штаба

Радивој Дебељачки