На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 Одлуке о организацији и функционисању цивилнe заштите на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011) Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима на затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“ 100/2020-7, 111/2020-4, 133/2020-39) и на основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести  COVID 19 (“Сл. Гласник РС” 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158-2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3 и 19/2021-18 ) Штаб за ванредне ситуације општине Србобран у циљу спречавања ширења зарaзне болести COVID 19,  на телефонској  седници одржаној дана 05. 03. 2021. године доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

  1. марта 2021. године, ограничава се радно време oбјеката у којима се обављају следеће делатности, и то:

1) у области трговине на мало, непрехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места,);

2) у области угоститељства, пружања услуга које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, ноћни клубови и сл.); 

3) у области трговине на мало, пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља та делатност (тржни центри, пијаце и сл.);

4) у области културе, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом затвореном простору -биоскопи, музеји, галерије;

5) у области приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

6) у области спорта, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге, изузев оних објеката у којима се одржавају већ заказана такмичења, (теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.), 

7) у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте

Радно време ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 12.00 часова.

У периоду од 6. марта 2021. године, од 12.00 часова, до 8. марта 2021. године, до 06.00 часова, објекти и други простори у којима се обављају наведене делатности неће радити.

Ограничење радног времена се не односи на рад:

1) апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;

2) трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

3) самосталних малопродајних објеката у којима се обавља трговина на мало (продаја штампе, дуванских прерађевина и ситних предмета) којa се обавља тако да купац не улази у објекат (киосци и трафике);

4) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.;

5) позоришта, односно других објеката установа културе у којима се играју раније заказане представе из области позоришне уметности и уметничке игре;

6) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају;

7) објекти намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима;

8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања.

Објекти и други простори у којима се обављају наведене делатности могу радити до 21.00 часа.

Надзор над применама мера ово Наредбе вршиће надлежни инспекцијски органи.

Све додатне информације можете добити на број телефона 062/815-48-47 - Татјана Ивановић

Командант Штаба за ванредне ситуације

Радивој Дебељачки