Другим кругом лицитације завршен је поступак издавања у трогодишњи закуп парцела у државној својини у општини Србобран. У другом кругу нашле су се парцеле које су у првом кругу спровођења поступка достигле максималну цену од 46.000 динара за хектар, што је био дупло већи износ од почетне цене. Данас је у понуди било 25 парцела из катастарске општине Србобран, укупне површине 1.139 хектара, док је за петак, због остављања додатног рука за уплату обавезног депозита једином понуђачу, остало да се потврди закуп једне парцеле у КО Турија.
  Код лицитације 24 парцеле потврђена је цена постигнута у првом кругу, 46.000 динара за хектар, док је код лицитације једне парцеле остварена цена од 49.000 динара за хектар, што је рекорд овогодишњег поступка. Парцеле су се кретале од 12 до 159 хектара, а просечна постигнута цена износи 46.120 динара.  
 
KO                  Име и презиме                   површина       цена

Србобран 2     ОЗЗ "Србобран"                 133,2415       49.000,00
Србобран 7     Попглигорин Јован              38,9751       46.000,00
Србобран 8     Шијачић Жељко                  39,0000       46.000,00
Србобран 10    Црнојачки Ђорђе                31,0000       46.000,00
Србобран 11    Трифуновић Милош           31,0000       46.000,00
Србобран 13    Јоцић Катица                      29,9896       46.000,00
Србобран 14    Џигурски Милош                33,4624       46.000,00
Србобран 15    Попглигорин Ђурица          34,0000      46.000,00
Србобран 18    Јоцић Душанка                    34,0000      46.000,00
Србобран 19    Шавија Радован                   34,0000      46.000,00
Србобран 36    Куцурски Гавра                   37,0000      46.000,00
Србобран 38    Парошки Зоран                   36,1480      46.000,00
Србобран 46    Јојкић Александар              38,3897      46.000,00
Србобран 84    Радовић Зоран                     44,1357      46.000,00
Србобран 85    Реахем                                  44,0000      46.000,00
Србобран 88    Сеги Јожеф мл.                    36,4419      46.000,00
Србобран 89    Савков Никола                    12,1665      46.000,00
Србобран 90    Мрђан Зоран                        37,1223      46.000,00
Србобран 91    Јелић Стевица                     38,8277      46.000,00
Србобран 92    Агроелан                             65,3621       46.000,00
Србобран 93    Тргоауто                             71,5168       46.000,00
Србобран 97    Фиштеш Атила                   24,8417       46.000,00
Србобран 98    Колер Карољ                      159,2565      46.000,00
Србобран 100   Фехер Каталин                   36,6970       46.000,00
Србобран 101   Гвозденовић Мирјана         21,1003       46.000,00