Четвртог дана издавања у закуп државне земље у општини Србобран у понуди се нашло 740 хектара, подељених у 20 парцела површине од 13 до 61 хектара. Све парцеле пронашле су закупца у наредне три године, али овога пута излицитиране цене биле су знатно ниже него претходних дана. Једна парцела издата је за 30.000 динара за хектар, док је преосталих 19 издато по цени од 24.000 динара за хектар. Просечна излицитирана цена износи 24.300 динара. У атару Србобрана слободна је остала још 21 парцела и оне ће у закуп бити понуђене у понедељак, 08. јуна.  
КО                       Презиме и име             површина       цена (дин/ха)
                 
Србобран   61     Латиновић Радомир     33,4884             24.000
Србобран   62     Томић Снежана            35,0000             24.000
Србобран   63     Матић Љиља                35,0000             24.000
Србобран   64     Курјачки Мирјана         35,0000             24.000
Србобран   65     Татић Јован                  37,0000             24.000
Србобран   66     Медурић Ђорђе            37,0000             24.000
Србобран   67     Будишин Драган           38,0000             30.000
Србобран   68     Штрбачки Тоша            37,8944             24.000
Србобран   69     Павков Бранислав         13,0814             24.000
Србобран   70     Главарданов А.             37,8554             24.000
Србобран   71     Фиштеш Тибор             41,0951             24.000
Србобран   72     Риц Роберт                   52,5251             24.000
Србобран   73     Пивнички Игор             33,0000             24.000
Србобран   74     Дудварски Горан          33,0000             24.000
Србобран   75     Гаврилов Радослав       32,5198             24.000
Србобран   76     Попглигорин Срђан     32,0000             24.000
Србобран   77     Зеремски Радослав       61,2468             24.000
Србобран   78     Дебељачки Милан        37,9025             24.000
Србобран   79     Дебељачки Данијела    37,2427             24.000
Србобран   80     Копоња Милица           41,0000             24.000