Српски  Magyar 

Конкурси и Јавни позиви

pdf Првa изменa годишњег плана јавних конкурса општине Србобран за 2023.
документ Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту средњорочног плана општине Србобран за период од 2023-2025
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2023. години
archive Јавни конкурс за попуњавање извршилачког места службеника на неодређено време
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области спорта први део у 2023. години
archive Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2023.
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења из области културе и уметности први део у 2023. години
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 22-23 годину
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање спорта први део 2023.
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање удружења из области културе и уметности први део 2023.
pdf Решење којим се образује комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Србобран који реализују удружења у области спорта - први део у 2023. години
pdf Решење којим се образује Комисија за спровођење Конкурса за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката удружења из области културе и уметности за први део у 2023. години
archive Јавни позив за доделу средстава за накнаду трошкова припреме и лечења у поступку вантелесне оплодње у 2023. години у општини Србобран
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2022/2023. годину
archive Конкурс за суфинансирање - финансирање програма удружења у области спорта - I део у 2023. години
archive Jaвни конкурс за суфинансирање програма удружења из области културе и уметности - I део у 2023. години
pdf Годишњи план јавних конкурса општине Србобран за 2023. годину
документ Извештај са јавне расправе о доношењу Плана јавног здравља општине Србобран за период од 2023. до 2030. године
документ Извештај са јавне расправе о доношењу Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Србобран за период од 2023. до 2025. године и Акционог плана
документ Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о доношењу Плана јавног здравља општине Србобран за период од 2023. до 2030. године
документ Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о доношењу Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Србобран за период од 2023. до 2025. године и Акционог плана
pdf Решење о додели средстава из буџета Општине Србобран у области културе и уметности а у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма удружења из области културе и уметности за другу половину 2022.
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења из области културе и уметности за другу половину 2022. године
pdf Jавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о доношењу измена и допуна средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023.
pdf Jавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о доношењу програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023.
pdf Jавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о нацрту планираних капиталних издатака из Одлуке о буџету општине Србобран за 2023. годину, са пројекцијама на 2024. и 2025. годину
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање програма удружења из области културе и уметности за другу половину 2022. године
archive Јавни конкурс за грађане соларни панели
pdf Решење о додели средстава из буџета Општине Србобран у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - трећи део у 2022. години
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - трећи део у 2022. години
pdf Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о доношењу Допуне Програма уређивења грађевинског земљишта општине Србобран за 2022. годину
pdf Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о доношењу Допуна Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2020. до 2023. годинe
archive Конкурс за доделу стипендија за студенте са територије општине Србобран за школску 2022-2023. годину
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења 3. део 2022.
archive Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - трећи део у 2022. години.
pdf Четврта измена годишњег плана конкурса општине Србобран за 2022. годину.
pdf Јавни позив за подношење предлога за доделу Октобарске награде општине Србобран
archive Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма из области културе и уметности - за другу половину 2022.
pdf Одлука о избору директних корисника за соларне панеле
pdf Одлука о додели бесповратних средстава крајњих корисника за прозоре врата и котлове
archive Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о доношењу Измена и допуна Средњорочног програма уређења грађевинског земљишта општине Србобран за период 2020-2023.
archive Јавни позив за учешће у расправи о Нацрту Одлуке о доношењу Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2022.
pdf Јавни позив
pdf Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава за субвенционисање накнаде за фиксну камату за краткорочне кредите
pdf Предлог коначне листе за грађане за меру енергетске санације прозоре врата и котлове
pdf Јавни позив
pdf Прелиминарна листа Директних корисника (привредних субјеката) за соларне панеле
pdf Прелиминарна листа за грађане мера енергетске санације за прозоре, врата и котлове
pdf Продужетак рока Одлука и Јавни позив за привредне субјекте за соларне панеле
archive Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима

Службени лист