Српски  Magyar 

folder ОГЛАСИ

pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини у Србобрану
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану, Трг владике Николаја Велимировића
pdf Јавни позив за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони (зона Б) у Србобрану путем прикупљања писмених понуда; парцеле 11364/3, 11364/4, 11364/5 и 11364/6
pdf Јавни позив за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони (зона Б) у Србобрану путем прикупљања писмених понуда; парцела 5862
pdf Оглас за отуђење непокретности у Србобрану - Петефи Шандора бр. 10
pdf Оглас за рани јавни увид у план детаљне регулације рециклажног дворишта
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у Надаљу к.п. број 907
archive Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Србобран
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Срборбану у улици Милоша Обилића бр. 21
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у Србобрану к.п. број 4116/13
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у Надаљу, к.п. број 2027/15
pdf Рани јавни увид у измене и допуне Просторног плана општине Србобран
pdf Оглас отуђење грађевинског земљишта у Турији путем прикупљања писмених понуда - к.п. 1911/10
pdf Оглас отуђење непокрентости у Надаљу путем прикупљања писмених понуда - Лазара Ракића 21
pdf Оглас отуђење непокрентости у Србобрану путем прикупљања писмених понуда - Карађорђева
pdf Оглас за непокретности у Надаљу путем прикупљања писмених понуда
pdf Обавештење о донетом решењу, процена утицаја на животну средину - Нафтна инфустрија Србије (пуномоћник ГасТех доо) доо
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Срборбану у улици Ј.Ј. Змаја бр. 1
pdf Оглас ради давања на привремено коришћење јавних зелених површина-земљиште сенокоса у општини Србобран за 2017. годину путем лицитације

Службени лист