Nyilvános felhívás

instruktor jelöltek jelentkezésére

A Köztársasági Statisztikai Intézet nyilvános felhívást intéz minden érdekelt jelölthöz, hogy a 2022. június 24-étől (9.00 óra) 2022. július 3-áig (20.00 óra) terjedő időszakban jelentkezzenek instruktornak a 2022. évi Nép-, háztartás és lakásszámlálás lebonyolításának szükségleteire.

Az érdekelt jelöltek kizárólag a Köztársasági Statisztikai Intézet www.stat.gov.rs és popis2022.stat.gov.rs honlapján az elektronikus bejelentőlap kitöltésével jelentkezhetnek.

Az instruktor feladatai

Az instruktorok kötelesek ötnapos képzésen részt venni, elsajátítani a Népszámlálás és az adatgyűjtési alkalmazásokon való munka és monitoring metodológiáját, ötnapos képzését tartani az összeíró jelölteknek és a feladatuk szerinti területen a népszámlálás menetét figyelemmel kísérni, a hozzájuk beosztott összeírók munkáját ellenőrizni, a népszámlálás folyamán az összeíróknak szükséges útbaigazítást adni és a munkájukban és a felmerülő vitás helyzetek megoldásában segíteni. Egy instruktor átlagban hét összeíró munkájának felügyeletével van megbízva.

Alkalmazási időszak

  1. augusztus 23-ától október 31-éig tart

Megjegyzés: az összeíró jelöltek képzésének idején, a terepi munka előkészületei és a Népszámlálásnak a terepen történő lefolytatása alatt a munkaidő beosztása a Tevékenységi tervvel összhangban történik és magában foglalhatja a hétvégi munkát is.

A jelöltnek az alábbi általános feltételeknek kell eleget tennie:

Külön feltételek, melyeket a jelöltnek teljesítenie kell:

A kiválasztott jelöltekkel:

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az Intézet nem felelős az alkalmazott személy jogainak esetleges elvesztése miatt, amely munkajogi státusuk és munkatérítés megvalósításának megváltozása miatt következhet be (pl. családi nyugdíj, munkanélküliségi térítés folyósításának felfüggesztése stb.).