May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

Јавни позив се расписује за лица која имају у складу са Законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица

Од 21.децембра 2006. године расписана су три јавна позива:

1. Јавни позив
„Откупом сеоских кућа са окућницом за избегла, прогнана и расељена лица“

2. Јавни позив
„Пружање помоћи за побољшање услова становања у стабеним објектима у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине“

3. Јавни позив
„Пружање помоћи за стамбено збрињавање набавком грађевинског материјала као помоћ започетој изградњи стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица на територији АП Војводине“

 За све даље информације обратити се у Општину Србобран, соба број 3, поверенику Лазић Савки, понедељком, средом и петком у времену од 08,00-10,00 часова.