May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

18. септембра 2007. године одржана је 15. седница Општинског већа којом је председавао председник Општине Србобран Бранко Гајин.
На овој седници Општинско веће је утврдило Предлог Одлуке о расподели средстава оставрених од производње нафте и гаса на територији Општине Србобран у 2007. години и исти упутило одборницима Скупштине општине Србобран на разматрање и доношење. Предлогом ове Одлуке врши се расподела средстава на основу поднетих захтева по расписаном конкурсу. Укупна маса тражених средстава је износила 20.237.300,00 динара.

С обзиром да се према досадашњој динамици прилива средстава очекује реализација у износу од 10.237.300,00 динара, Општинско веће се након анализирања и оцене свих захтева определило да Скупштини општине предложи да се средства усмере за следеће намене:
1. Центру за социјални рад Општине Србобран – 237.300,00 динара за завршетак адаптације Прихватне станице;
2. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран – 4.000.000,00 динара за суфинансирање појачавања коловоза у улицама Светог Саве и Бранислава Нушића у Србобрану, који се делом финансира из средстава НИП-а;
3. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран – 4.000.000,00 динара за суфинансирање радова на адаптацији, реконструкцији и доградњу пијачног простора у Турији, који се делом финансира из средстава НИП-а;
4. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран – 1.000.000,00 динара за наставак радова на изградњи капеле у Надаљу; и
5. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран – 4.000.000,00 динара за уређење инфраструктуре у улици Карађорђева у Србобрану.
Уколико се до краја године реализују средства у већем износу иста ће се накнадно распоредити оцењујући преостале поднете захтеве.
 
У склопу расправе чланови Општинског већа су упутили оштар протест НИС „Нафтагас“ због непоступања по одредбама Закона о рударству, које се односе на обрачун и исплату припадајућих средстава Општини Србобран, по основу производње нафте и гаса на њеној територији.
 
Поред тога, председник Општине Србобран – Бранко Гајин је чланове Општинског већа информисао о додељивању средстава Општини Србобран од стране Фонда за капитална улагања АП Војводине. Према одлуци Фонда Општини Србобран су додељена средства у укупном износу од 48.908.220,69 динара за следеће намене:
1. Адаптацију спомен куће писца Нандора Гион у износу од 3.200.000,00 динара;
2. Израду пројектно техничке документације уређења индустријске зоне у Србобрану у износу од 3.000.000,00 динара;
3. Израду пројектно техничке документације фекалне канализације у насељеним местима Србобран, Турија и Надаљ у износу од 23.590.000,00 динара; и
4. Завршетак изградње фискултурне сале у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србобран у износу од 19.118.220,69 динара.
 
Чланови Општинског већа су током расправе изразили оштар протест упућен директору Фонда за капитална улагања АПВ, председнику Управног одбора Фонда и Скупштини АПВ, због изузетно ниског износа додељених средстава Општини Србобран.
 
Председник Општине Србобран је известио чланове Општинског већа да је са НИС „Нафтагас“ потписан уговор о донаторству, по основу кога ће Општини Србобран од стране НИС „Нафтагас“ бити уплаћена донација у висини од 10.000.000,00 динара. Сходно одредбама члана 3. и 4. Уговора председник је сачинио План и програм ангажовања ових средстава који је достављен донатору ради давања сагласности на исти. Према овом Плану и програму средства донације ће се користити за следеће намене:
1. Израда Програма и Плана детаљне регулације за радну зону на коридору магистралног пута М-3 у износу од 2.160.000,00 динара; и
2. Откуп земљишта за изградњу комуналне инфраструктуре и унапређење квалитета живота кроз поспешивање новог запошљавања на територији Општине Србобран у висини од 7.840.000,00 динара.


М.С.