May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

26. септембра 2007. године одржана је 23. седница Скупштине општине Србобран којом је председавао председник Скупштине општине Србобран Живко Вујин.
На овој седници разматрани су предлози  и донете следеће одлуке:  Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту, Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп непокретности  којим располаже Општина Србобран, Одлука о ауто-такси превозу путника, Одлука о расподели средстава остварених од производње нафте и гаса на територији Општине Србобран у 2007. години, Одлука о измени Одлуке о платама, накнадама и другим примањима функционера, изабраних органа и лица која бира, именује или поставља Скупштина општине Србобран и накнадама одборника и чланова радних тела у Скупштини општине Србобран.

 
На истој седници разматране су  Друге измене и допуне Програма пословања и ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран" за 2007. годину за који је донето Решење о давању сагласности на исти.
Донешени су Закључци о усвајању Извештаја о раду за школску 2006/2007. годину и Предшколског програма за школску 2007/2008. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
У наставку седнице донето је Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Народне библиотеке Србобран и Решење о измени Решења о именовању Школског одбора Гимназије „Светозар Милетић“ Србобран
На истој седници предложена је допуна дневног реда у вези загађења Великог бачког канала и након краће расправе донет је Закључак да Скупштина општине Србобран улаже оштар протест републичком министарству пољопривреду, водопривреду и шумарство  поводом константног загађења Великог бачког канала, те предлаже да се предузму хитне одговоарајуће мере решавању овог проблема.

Након постављених одборничких питања 23. седница Скупштине општине Србобран је завршила са радом у 13,00 часова.
Донете одлуке и решења са ове седнице Скупштине општине Србобран можете видети у Службеном листу општине Србобран објављеном на овом сајту.

Б.Н.

Службени лист Општине Србобран, број 7, 26.09.2007.