Apr 24, 2017 Last Updated 2:33 PM, Apr 21, 2017

Р.бр.

Презиме и име

Година рођења

Место

занимање

Изборна листа

1.

Аларгић Љубица

1950.

Србобран

пензионер

„Александар Вучућ – Србија побеђује“

2.

Аларгић Милена

1979.

Србобран

мастер професор

3.

Дебељачки Ђорђе

1960.

Србобран

медицински техничар

4.

Мркшић Гордана

1974.

Србобран

дипл.инг.сточарства

5.

Настић Живко

1951.

Србобран

доктор медицине

6.

Николић Наташа

1977.

Србобран

дипл. правник

7.

Нићин Ивана

1980.

Србобран

дипл. психолог

8.

Парошки Радивој

1962.

Србобран

предузетник

9.

Савељев Предраг

1975.

Надаљ

столар

10.

Сиришки Стеван

1960.

Турија

пољопривредник

11.

Ходоницки Гордана

1960.

Србобран

преводилац

12.

Брашњо Нандор

1961.

Србобран

пољопривредник

Савез војвођанских мађара – Иштван Пастор

13.

Вујанић Татјана

1978.

Надаљ

књижевник

„Зоран Дудварски“ – група грађана

14.

Дудварски Зоран

1974.

Турија

проф.физичког васпитања

15.

Бранков Биљана

1991.

Србобран

билетар

„Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)“

16.

Голубски Нестор - Неца

1962.

Србобран

машински техничар

17.

Градинац Слободанка - Боба

1951.

Србобран

примењени графичар

18.

Ђорђин Светлана - Цеца

1953.

Надаљ

домаћица

19.

Јоцић Љубан

1986.

Турија

пољопривредник

20.

Младеновић Зоран

1961.

Србобран

приватни предузетник

21.

Туторов Јован - Микица

1956.

Србобран

грађевински инжењер

22.

Гајин Бранко

1958.

Србобран

правник

Бранко Гајин група грађана

23.

Гајинов Милана

1965.

Србобран

књижничар

24.

Јанковић Зоран

1967.

Србобран

радник

25.

Михољчић Остоја

1958.

Србобран

пензионер

26.

Орњаков Драган

1958.

Србобран

предузетник

27.

Ђурић Рајко

1961.

Надаљ

професор

28

Ходоницки Марија

1967.

Србобран

трговац

 

Службени лист