Dec 16, 2018 Last Updated 5:13 PM, Dec 14, 2018

ОПШТИ  ПОДАЦИ О ДОМУ ЗДРАВЉА «ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ» СРБОБРАН

Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран добио је име по младом доктору Ђорђу Бастићу који је  завршио  медицинске науке у Бечу 1865. године, а већ 1866. године изабран је  за општинског лекара у Србобрану. До његовог постављења Србобран је имао три општинска лекара који су овамо дошли из Аустрије. Само неколико месеци после постављења у Србобрану је избила колера и млади лекар се храбро ухватио у коштац са опаком болешћу од које је и сам оболео  и исте године умро у својој 27-ој години.  Сахрањен је на Православном гробљу у Србобрану где и данас стоји надгробни споменик који је младом лекару подигло захвално становништво Србобрана.
 

Дом здравља «Др Ђорђе Бастић» Србобран, са седиштем у Србобрану, ул. Јована Поповића бр. 25/1 основан је  01. октобра 1960. године.
Изградња објекта Дома здравља укупне површине око 1800 м2 трајала је од 1960. до 1962. године.

Дом здравља у Србобрану чине три објекта и то:

 • Објекат А  у коме се налазе: диспанзер за здравствену заштиту деце, диспанзер за здравствену заштиту жена и диспанзер медицине рада;
 • Објекат Б у коме су смештени: служба опште медицине, служба РТГ дијагностике са УЗ, служба лабораторијске дијагностике, интернистичка амбуланта, дежурни блок и стоматолошка амбуланта за предшколску и школску децу;
 • Објекат Ц у коме се налазе: неуропсихијатријска и офталмолошка амбуланта, служба стоматолошке здравствене заштите и административне просторије.

Дом  здравља укупно запошљава  109 радника од којих је медицинских 82 а немедицинских 27. Структура запослених медицинских радника је следећа:
медицинских радника са високом стручном спремом је 36 и то:

 • специјалиста                   9
 • доктора  медицине         20
 • медицински биохемичар   1
 • доктора стоматологије     3
 • фармацеута                     3

медицинских радника са  вишом и средњом стручном спремом је 46, од тога са вишом стручном спремом 1  и са средњом  стручном спремом   45.

Дом здравља «Др Ђорђе Бастић» Србобран обезбеђује примарну здравствену заштиту становника општине Србобран  чији је број према звачничним подацима 17855. Ради доступне примене здравствене заштите у насељеним местима наше општине  Турија  и Надаљ организоване су амбуланте и апотекарске станице у којима се обезбеђује пружање здравствених услуга из области опште медицине, здравствене  заштите деце и стоматолошке здравствене заштите као и услуге издавања лекова.

 

Бројеви телефона Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран су:

 • Централа:  021/730-600
 • Факс:   021/730-609
 • Хитна помоћ:  021/730-124
 • Диспанзер медицине рада:  021/731-555
 • Диспанзер за здравствену заштиту деце:  021/730-166
 • Диспанзер за здравствену заштиту жена:  021/731-951
 • Апотека у Србобрану :  021/730-075
 • Апотека у насељеном месту Турија:  021/2237-028
 • Амбуланта у насељеном месту Турија:  021/2237-014
 • Амбуланта и апотека у насељеном месту Надаљ:  021/739-013

 

Службени лист