Jun 25, 2018 Last Updated 4:53 PM, Jun 22, 2018

Србобран и КЛЕР у програму "Мисли глобално – привлачи локално"

Канцеларија за локални економски развој општине Србобран узела је јуче учешћње у едукативном програму "Мисли глобално – привлачи локално", чији је циљ успостављање стандарда у начину презентовања инвестиционих потенцијала војвођанских локалних самоуправа. Овај програм представили су Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправи и Развојна агенција Војводине у оснивању – ВИП Фонд.

Покрајински секретар Огњен Бјелић поручио је овом приликом да је циљ секретаријата да подржи и отвори за јавност све оне идеје и иницијативе које могу допринети свекупном развоју АП Војводине, нарочито у сегменту коришћења савремених метода усмерених на регионални економски развој свих локалних самоуправа и Војводине у целини, а посебно њених неразвијених делова.

"Уверен сам да само заједничким напорима можемо допринети изградњи регионалног идентитета Војводине који ће бити препознатљив по имиџу најразвијенијег подручја Србије, које је способно да стално креира нове изворе конкурентске предности у односу на остале суседне и прекограничне регионе", нагласио је секретар Бјелић.

Према његовим речима, главни задатак нове Развојне агенције Војводине ће чинити подстицање развоја и подизање економског капацитета мање развијених локалних средина, било да су у питању градови или рурална општинска подручја у Војводини, пре свега у циљу привлачења већег обима домаћих и страних инвестиција, које би требало да обезбеде ново запошљавање које ће бити стабилно и продуктивно.

Едукативни програм "Мисли глобално - привлачи локално", има за циљ успостављање стандардизованог представљања инвестиционих потенцијала свих војвођанских општина и повећање видљивости општина на интернету, а поред низа обука о савременој пословној комуникацији, значају интернет маркетинга, има и задатак организује да све локалне самоуправе на својим интернет страницама ураде "Invest In" странице на енглеском језику и да почну са активном промоцијом својих потенцијала на друштвеним мрежама. За овај програм је ВИП Фонд недавно добио специјално признање од магазина fDI Intelligence, дела познатог листа Financial Times.