Jun 25, 2018 Last Updated 4:53 PM, Jun 22, 2018

Парошки: Следи нови концепт развоја и одговорно понашење

Ступајући на нову дужност, председника општине Србобран, Радивој Парошки, члан Српске напредне странке, предложио је одборницима и јавности нови концепт развоја, уз одговорно вођење локалне самоуправе. Парошки је најавио да ће општина Србобран у будућности своје активности усмерити у пружање подршке развоју пољопривреде, малих и средњих предузећа, као и стварање услова за долазак инвеститора.

"Србобран је у својој историји, имао различитих фаза развоја. Неки периоди су били успешни, неки мање, а Србобран је имао и периода који су били веома неуспешни. Од изузетно богате вароши Србобран је сврстан у ред оштина чији је развој испод просека Републике Србије. У општини  је по последњем попису смањен број становника за више од 1.600 људи, па сада има око 16.300 становника, можда и мање. Наравно, на то су утицале разне околности, од историјских, ратних, политичких, па све до менталитетно-културних. На већину од њих није се могло утицати, али на неке смо могли а нисмо, а то што нисмо коштало нас је много изгубљених шанси, неостварених жеља, радних места, већег стандарда, богатијег живота.

Општина Србобран има неколико компаративних предности у односу на окружење - квалитетно пољопривредно земљиште, рудно богатство, развијене саобраћајне комуникације, а пошто оне нису искоришћене на адекватан начин, потребно је сачинити нови концепт развоја. Грађане занима како да живе боље, како да добију шансу за посао, како да од компликоване бирократије добију услужни сервис. Потребне су промене које ће да повећају ниво животног стандарда и да  власт приближе грађанима, односно неопходан је нови, одговоран начин вођења политике локалне самоуправе, транспаретно и одговорно пословање новцем пореских обвезника, друштвено одговорно пословање општинске управе.

Основни елементи новог концепта развоја су: стратегија развоја пољопривреде и стимулисање интензивне пољопривредне производње, запошљавање у пољопривреди, јачање пољопривредних газднинстава; затим обезбеђивање услова за интензивно улагање у општину - стратегија привлачења инвеститора, и стратегија према предузетништву, малим и средњим предузећима.

Пољопривреда је привредно-техонолошки потенцијал на коме треба да се развија укупна стратегија развоја општине Србобран. Пољопривреда је истовремено и ресурс који може да омогући и већи ниво запошљавања. Због тогога ћемо бесповратним средствима и субвенционисаним кредитима стимулисати развој интензивне пољопривредне производње, сточарство, воћарство, повртарство, органски систем производње. Са друге стране, стратегија привредног раста мора се заснивати на стварању услова за развој прехрамбене, прерађивачке индустрије и обезбеђивања просторних услова за савремено складиштење и ефикасан транспорт прехрамбених производа.

Привлачење капитала и нових инвестиција на територију општине је изузетно тежак и комплексан задатак. Заинтересовати неког инвеститора да инвестира баш у Србобран значи да му понудиш нешто што му нико други или мало ко нуди. Ми имамо једну индустријску зону која је почела да се урбанистчки и грађевински уређује још давних деведесетих а да до дана данашњег нити је потпуно завршена нити је за двадесет година на њу доведен и један инвеститор. Ово је прави пример како се губило време а ми смо на самом почетку. Било је и срећнијих времена али се није искориостила шанса. Морамо понудити, морамо пронаћи нешто што ће бити другачије, што ће бити боље од других и што ће потенцијалног инвеститора заитересовати да инвестира баш у Србобрану. Зато ће значајну улогу имати Канцеларија за локални економски развој кроз израду квалитетног програма маркетиншког представљања локалне самоуправе у иностранству  и могућности за улагање у њу, оспособљавање Општинске управе за ефикасно и брзo деловање и што је за инвеститора најважније, брзо добијање папира и брзо отпочињање производње, и наравно, пре свега, завршетак постојеће, инфраструктурно опремање резервисаних радних зона. Хајде да попунимо постојећу индустријску зону па ћемо за почетак бити задовољни.

Предузетништво, мала и средња предузећа која су у већини на територији општине, била су до сада неправедно запостављена, по принципу они су ту па су ту, препуштени себи и тржиту. Они су наши и учинићемо све што је неопходно да створимо услове и повољан амбијент за њихов рад, развој, а средини ће се вратити кроз веће запошљавање, веће приходе буџета и бржи економски раст. Припремићемо низ мера за створање повољних привредних услова за бизнис, од смањење или укидања општинских намета у првим годинама рада, бесповратне помоћи и субвенционисаних кредита, помоћи у самозапошљавању и другим мерама.

То су три основна постулата новог развојног концепта као основног предуслова укупног економског и друштвеног просперитета. Без његове реализације не можемо очекивати да се средина развија и у другим областима као што су образовање, култура, спорт, заштита животне средине, правна и имовинска сигурност. Све заједно чини интегрални концепт развоја са јасно постављеним циљем - развијена средина и задовољни људи.

Зато ми дозволите да неколико речи кажем и о следећем - Одговорност општине  је у обезбеђењу добробити за све грађане путем унапређења здравља и очувања здраве животне средине. Њена активна улога састоји се у обезбеђивању услова за промоцију здравља, као и у примарној превенцији, то је основни правац у оквиру друштвеног деловања локалне самоуправе и вођења здравствене политике.

У области спорта дефинисаћемо критеријуме који ће обезбедити ефикасан начин финансирања спорта. Пиоритетно питање је који су то спортски колективи у које је најпримарније уложити новац пореских обвезника и како на основу тог улагања, на најбољи начин остварити јавни интерес у области спорта. Физичка неактивност деце, а поготво адолесцената, негативно утиче на њихов физички и духовни развој. Таква ситуација угрожава јавно здравље, а самим тим и здравље појединаца, док истовремено умањује регрутну базу за спорт. Отуда деца у спорту јесу основни приоритет у финасирању. Мора се остварити максимална ефикасност и ред у области спорта, с обзиром на недовољна финансијска средства која се остварују у буџету, тако што ће приоритет у финансирању бити они спортски колективи који остварују спортске резултате који се могу јавно валоризовати, али ако, и поред ових резултата, могу да докажу квалитетан рад са млађим категоријама. Општина ће финансијки, технички, просторно подржавати овакве колективе јер се тиме доказује друштвена оправданост, дугорочна одрживост и ангажованост у промовисању друштвене средине.

Област културе сам намерно оставио за крај. Углавном је многи остављају за крај а ја највише због тога да се лакше запамти, јер сматрам да култура није мање важна од других области живота, напротив. Инстистираћемо да култура која настаје о трошку пореских обвезника буде у њиховом интересу и то кроз ослањање на локалне, аутохтоне и традиционалне форме културног стваралаштва и живљења. Јачаћемо потенцијал националних култура и омогућити међусобно прожимање и заједничко манифестовање културних садржаја. То је предуслов да се промени мњење о култури, да се она више не посматра као трошак него да са својом понудом обезбеђује  културни идетитет, али и да да својеврстан доприносу у укупној туристичкој и привредној понуди општине.

Активности Општинског већа у наредном периоду биће усмерене управо на реализацији задатака који ће довести до остварења новог концепта развоја општине Србобран. То су основна и темељна полазишта од којих зависи развој свих области друштвеног рада и живота. Ако се у том сегменту буду правиле грешке тада ни једна област нашег живота и рада неће дати оне ефекте које свако од нас очекује. Зато смо одлучни у намери да кућу градимо домаћински, рационално и одговорно.

Даме и господо, Србобран нема времена за губљење, можда смо потрошили и више него што мислимо, не може се улудо разбацивати новац, а време поготово. Зато од данас окрећемо лист, почињемо да пишемо нову страницу која  ће бити заснована на раду, реду и одговорности. То је полазиште од кога крећемо, оно је предуслов од кога зависи да ли ће се срборанска општина приближити реду богатих или остати да тавори, успавана, непокретна и задовољна само тиме што постоји.

Имамо добре предуслове за успешан развој. Помало је отрцана фраза - имамо богатство а ми сиромашни, али то је тачно. Основни наш задатак је да пробудимо Србобран, да се прене и устане, да из сваког ресурса, сваког човека извучемо максимум. Да свако да највише што може, да прескочимо све оне препреке које су годинама усађиване у нашу свест, да се дигнемо и направимо искорак за један нови почетак. Свако обећање које бих сада дао не би имало смисао ни реално утемељење, сем једног, да ћемо радити максимално ангажовано, одговорно, предано послу и задацима, без партикуларних и личних интереса. Ко од дрвета не види шуму неће бити с нама. Брзину  и темпо, снагу и енергију дижемо високо. Ко то може да прати биће у возу, а ко не, мораће да сиђе на првој станици. Задаци су тешки, обавезе озбиљне, одговорност превелика, циљеви високи, изазови и искушења огромна. Неће бити лако, али у свему видим један зрак светлости који ће осветлети оно што нас чека. Та светлост долази од наших грађана, од наших људи који све имају од знања, труда и честитости, само им фали један мали подстицај који ће покренути њихову жељу за ангажманом. Стварањем амбијента за синергично деловање уствари је нови почетак за брзину коју треба да постигнемо у доласдку до циља", поручио је Парошки.