Jul 23, 2018 Last Updated 7:48 AM, Jul 20, 2018

У уторак 14. седница СО Србобран

Председница Скупштина општине Србобран Милена Аларгић заказала је за уторак, 26. септембар, 14. седницу локалног парламента. Предложени дневни ред има 13 тачака, а најважнија је 3. ребаланс буџета општине Србобран за 2017. годину.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 06-89/2017-I
Дана: 20.09.2017. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Телефон: 021/730-402

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2017 – пречишћен текст), члана 64. став 1. и члана 66. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017)

С А З И В А М
14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
за 26. 09. 2017. године (УТОРАК) са почетком у 09,00 часова
у Великој сали Скупштине Општине Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред:

1. Записник са 13. седнице Скупштине Општине Србобран
2. Разрешење и избoр једног члана Општинског већа
3. Одлука о трећем ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину
4. Одлука о јавном задуживању Општине Србобран
5. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Општине Србобран за 2017. годину
6. Одлука о петим изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Србобран
7. Одлука о правима на материјалну помоћ деци и ученицима са сметњама у развоју са територије Општине Србобран
8. Одлука о утврђивању категорија корисника који имају право на коришћење субвенционисаних комуналних услуга градског и пригадског превоза
9. Одлука о образовању Савета за здравље Општине Србобран
10. Решење о давању сагласности на Одлуку о радном времену Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран
11. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Савета за међунационалне односе Општине Србобран
12. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Савета за међунационалне односе Општине Србобран
13. Одборничка питања

За тачност: ПРЕДСЕДНИЦА СО СРБОБРАН Милена Аларгић
                  СЕКРЕТАР СО СРБОБРАН Милорад Савков