Dec 12, 2018 Last Updated 7:54 AM, Dec 12, 2018

Расписан конкурс за студентске стипендије

Општина Србобран расписала је конкурс за доделу стипендија за студенте са територије општине Србобран за школску 2017/2018. годину.

Право на стипендију студент може остварити под следећим условима: да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште на територији општине Србобран, да уписује први пут било коју годину студија првог степена или студије другог степена на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, АП или јединица локалне самоуправе, да није губио ниједну годину током студија, да је из претходних година школовања (од I-IV разреда средње школе) постигао најмање просечну оцену 4,00 (за студенте прве године студија), односно да је из претходних година студирања постигао најмање просечну оцену 7,00 (за студенте друге и виших година студија и апсолвенте, у даљем тексту: студенти осталих година студија), да већ није корисник стипендије из других државних институција, по било ком основу.

Право учећа на конкурсу немају студенти који имају статус апсолвента, који су у радном односу, који је навршио 26 година живота.

Према правилнику,  број стипендија по годинама студија одређен је на следећи начин: за студенте 1. године студија - 25 стипендија; за студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом током студија од 7,00 до 7,99 - 30 стипендија; за студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом током студија од 8,00 до 10,00 - 50 стипендија.

Конкурс и пратеће обрасце можете преузети у „Инфо – Конкурси и јавни позиви

Службени лист