Jan 16, 2019 Last Updated 8:17 AM, Jan 16, 2019

Министарство привреде помаже општину Србобран

Горан Кнежевић, министар привреде у Влади Србије, донео је одлуку о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години.

Једна од 54 локалне самоуправе и града који су остварили право на подршку, је и општина Србобран којој је за израду студије оправданости, идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење реконструкције саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре у индустријској зони Б у Србобрану, припало 3.024.000 динара.

Ова средства предвиђена су Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, у оквиру Програма подстицања равномерног регионалног развоја, у укупној висини од 143 милиона динара.

"Хвала Влади Србије и Министарству привреде на разумевању за наше приоритете у плану развоја средине у којој живимо, као и на материјалној подршци коју нам пружају у тим пројектима. Заједно са Покрајинском владом и њеним секретаријатима, од којих имамо подршку у континуитету, и уз сопствене снаге, створићемо услове да све планове реализујемо и тако унапредимо квалитет живота у Србобрану, Турији и Надаљу, што је наш заједнички циљ", саопштено је из општине Србобран.

Службени лист