Jan 16, 2019 Last Updated 8:17 AM, Jan 16, 2019

Јавни увид у Eлаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта „Изградња производног и пословног простора за производњу и предфабрикацију металних конструкција и машинске опреме на парцели 5858/5 к.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Број: 464-14/18-IV-01
Дана: 23.02.2018. год.
21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
Тел:021/730-020
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДМЕТ: Oбавештење

Општинско веће општине Србобран је, на 44. редовној седници одржаној дана 23. фебруара 2018. године, размотрило Елаборат о оправданости отуђења наизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта “Изградња производног и пословног простора за производњу и префабрикацију металних конструкција и машинске опреме на парцели 5858/5 КО Србобран“.

Општина Србобран је овим започела поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Србобран, на катастарској парцели број 5858/5 К.О. Србобран површине 0ха98а01м² , уписаној у Листу непокретности 4826 К.О. Србобран, привредрном друштву “Steel mont”, улица Петра Биге бр. 25, Ветерник, ПИБ: 109144899, матични број: 21132195.
Трошак инвестиционог улагања: неопходна инфраструктура и грађевински објекат - 15.000.000,00 динара, набавка опреме и машина за рад - 9.000.000,00 динара, отварање 10 нових радних места у првој години производње и још најмање 7 радника у наредне четири године рада, са одговарајућим стручним квалификацијама, за за врсту посла којом се привредно друштво бави.

Општинска управа Србобран поставља Елаборат на јавни увид, преко званичног сајта општине Србобран (www.srbobran.rs).

Јавни увид траје 8 дана, од 24. фебруара до 05. марта 2018. године до 15.00 часова, а грађани могу предати своје примедбе, предлоге и сугестије у писарници Општинске управе Србобран (Трг слободе бр.4, соба број 2) у писаној форми, у наведеном року.

 

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН
Јулија Попић

Доставити:
1. Огласној табли ОУ Србобран
2. За званични сајт општине Србобран
3. Архиви

Службени лист