Српски  Magyar 

folder 2015. ГОДИНА - Буџет Општине Србобран

pdf Одлука о буџету општине Србобран за 2016. годину
pdf Одлука о буџету општине Србобран за 2016. годину - нацрт
pdf Рекапитулација 2015 уз II ребаланс
pdf Одлука о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2016. годину
pdf Нацрт предлог - Одлука о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2015. годину
pdf Рекапитулација 2015 - коначна верзија
pdf Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – септембар 2015. године
pdf Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – јун 2015. године
pdf Одлука о завршном рачуну буџета општине Србобран за 2014. годину
pdf Одлука о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2015. годину
pdf Правилник о начину коришћења средстава 2015